Derfor er vi din perfekte partner

Siden 2003 har vi ydet rådgivning om serviceydelser til både små og mellemstore virksomheder inden for områder som implementering af ERP-systemer. Du finder hos os en stor ekspertise og en vilje til at finde den bedste løsning til din virksomhed, så din hverdag strømlines med så få omkostninger som muligt.

Samlet set har vi over 50 års erfaring med IT fra mere end 30 forskellige virksomheder, der opererer i 10 lande. Det betyder, at vi dagligt er i berøring med forskellige sproglag, og du kan finde rådgivning og support på både dansk, engelsk, tysk, fransk og vietnamesisk.

Find en medarbejder

Vi foretrækker den
personlige dialog

Hos Prentow Solution møder du én medarbejder, der tager hånd om din virksomhed, og vi har derfor ikke flere led, du skal igennem for at blive hørt. Du får ikke bare en konsulent, der varetager opgaverne med din virksomhed, men en samarbejdspartner der vil din virksomhed det bedste.  
Vi værdsætter det personlige samarbejde, og derfor vil du med os som partner opleve en simpel dialog, der fører til de resultater, du ønsker.


Hos Prentow Solution har vi 3 vigtige begreber, der afspejles i alt vi laver

Competence

Vi ved, hvad vi taler om. Med samlet set 50 års erfaring med IT og erfaring fra 30 forskellige virksomheder i 10 forskellige lande, er vores indsigt bred. Og den supplerer vi med en dyb økonomisk indsigt.

Competitiveness

Vi har en klar prispolitik, der sikrer, at vi ikke bruger vores tid på salgsarbejde. Vi fokuserer på at minimere omkostninger og at forhandle favorable indkøbsaftaler. Derfor kan vi tilbyde konkurrencedygtige priser.

Credibility

Du kan stole på os, og vi holder altid, hvad vi lover. Fordi vi er uafhængige af de leverandører, vi formidler kontakt til, modtager vi hverken kick-back eller provision. Derfor tilbyder vi en troværdig og uafhængig rådgivning.

Sådan foregår samarbejdet

Vi har en klar proces for implementering, der sikrer, at du kommer så godt fra start som muligt. Den har til hensigt at skabe en effektiv arbejdsgang, der senere kan føjes yderligere funktionaliteter til. Processen kan inddeles i 5 overordnede trin.

1 - Vi sammensætter en projektgruppe med repræsentanter fra både din virksomhed og Prentow Solution. Hertil oprettes der et sikkert intranet til dokumentation af arbejdsgange, og der afholdes et kick-off møde, der har til formål at inddrage alle involverede i processen.

2 - Projektgruppen beskriver arbejdsgange, som ikke allerede er dokumenteret. I denne proces vil vi løbende være i dialog med jeres repræsentanter og spørge ind til konkrete arbejdsgange. På den måde afklarer vi, hvilken type af informationer der skal bruges, så eventuelle ekstra tabeller og felter kan blive oprettet i BC/NAV.

3 - Vi påbegynder arbejdet med de nye arbejdsgange i BC/NAV og adskiller ‘need to have’-funktionaliteter fra ‘nice to have’-funktionaliteter. ‘Nice to have’-funktionaliteterne vil først blive håndteret efter idriftsætning. Samtidig migrerer projektgruppen data over i BC/NAV.

4 - Udviklingfasen begynder, og de nye NAV arbejdsgange kodes samt testes - også på de migrerede data. Når projektgruppen er tryg ved de nye arbejdsgange i BC/NAV, tages løsningen i brug.

5 - Efterfølgende håndteres situationer og arbejdsgange, som måske ikke har været en del af udviklingsfasen indledningsvist. Og når alt er funktionsdygtigt og i overensstemmelse med din virksomheds behov, implementerer vi ‘nice to have’-funktionaliteterne.